Byggeteknisk gennemgang

 

 

Er du ejer af en ejendom, hvor der ikke kan udarbejdes en tilstandsrapport: Landbrugsbygninger med landbrugspligt, større etageejendomme eller en andelsbolig. Botjek kan gennemgå ejendommen og vurdere skader, fejl og mangler. Alle skader og fejl vurderes i forhold til en normalt vedligeholdt bygning af samme alder. Vi gennemgår ejendommen sammen med dig og du modtager en byggeteknisk rapport, hvor bygningerne er registreret i forhold til anvendelse, alder og arealer. Rapporten beskriver skader, fejl og mangler der kan nedsætte bygningens funktion og/eller værdi. Dette kan f.eks. være skader og fejl som:


    •    Revnedannelser
    •    Brud
    •    Lækage
    •    Forhold der giver nærliggende risiko for skader


Den byggetekniske rapport udarbejdes på grundlag af en visuel gennemgang af synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Der foretages ikke destruktive indgreb. Skaderne bliver karaktergivet efter hvor alvorlige de er:
K0 = Kosmetisk skade
K1 = Mindre alvorlig skade
K2 = Alvorlig skade
K3 = Kritisk skade
UN = Bør undersøges nærmere