Energirådgivning

Hvad er energirenovering

Energirenovering handler grundlæggende om, at energioptimere din ejendom. Opnå besparelser i dit energiregnskab.


Hvordan iværksættes energirenovering

Energirenovering skal tænkes ind i dine byggeprojekter.


Til bestemmelse af bygningens energimæssige tilstand skal anvendes et energimærke

I et energimærke beregnes bygningens energiforbrug på et standardiseret grundlag. Et energimærke indeholder ligeledes forslag til energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre.
Supplerende rådgivning i forbindelse med prioritering og implementering af de rentable energibesparende tiltag der fremgår af energimærket.

 

Supplerende rådgivning vil ofte omfatte:

 

    - Prioritering i forhold til andre renoveringsarbejder.
    - I nogle tilfælde vil der være behov for et supplerende projektmateriale.
    - Kontakt til- og opfølgning på udførende håndværker