Energirådgivning

Hvad er energirenovering?

Energirenovering handler grundlæggende om at energioptimere din ejendom og at opnå besparelser i dit energiregnskab.


Hvordan iværksættes energirenovering?

Energirenovering skal tænkes ind i dine byggeprojekter.


Til bestemmelse af bygningens energimæssige tilstand skal anvendes et energimærke

I et energimærke beregnes bygningens energiforbrug på et standardiseret grundlag. Et energimærke indeholder ligeledes forslag til energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre.


Supplerende rådgivning i forbindelse med prioritering og implementering af de rentable energibesparende tiltag, der fremgår af energimærket.

 

Supplerende rådgivning vil ofte omfatte:

 

    - Prioritering i forhold til andre renoveringsarbejder.
    - I nogle tilfælde vil der være behov for et supplerende projektmateriale.
    - Kontakt til- og opfølgning på udførende håndværker

 


Vi er specialiseret i at udarbejde energirådgivning til erhverv og store ejendomme. Kontakt din lokale Botjek afdeling for at høre mere om energirådgivning til erhvervsejendomme.