Kvalitet og certificering

Botjek er DS/EN ISO 9001 certificeret. Det betyder, at vi skal leve op til en lang række krav fra byggeriets kvalitetskontrol: Fra måden vi arbejder på, hvilke dokumenter skal være udfyldt, og hvilke krav til uddannelse skal vores medarbejdere opfylde. Vi arbejder tæt sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

 

Alle medarbejdere arbejder aktivt med kvalitet. Botjek har en central kvalitetsafdeling der varetager hele virksomhedens certificering. Ude i hvert center er der en kvalitetskoordinator, der fungerer som bindeled mellem kvalitetsafdelingen og medarbejderne. Botjek har opbygget en række kvalitetsplatforme: Hvidbøger, ERFA arbejde, stikprøver og markkontroller. Vi udbreder vores viden og er aktive i ministerier, udvalgsarbejder og brancheorganisationer.

I Botjek uddanner vi løbende vores medarbejderer. Uddannelse finder sted både i vores egen kursusafdeling(Botjek LEX kursus akademi) men også på eksterne kurser. Vi er ambitiøse og vi tror på, at uddannelse og vidensdeling er vejen til en virksomhed i verdensklasse.


Som kunde skal du forvente at møde dedikerede medarbejdere, hvor fagligheden er i top. Vi er ansvarlige og holder hvad vi lover. Vi er ærlige, og laver vi en fejl, er vi de første til at indrømme det.