Vores energikonsulenter

En energikonsulent finder de områder, hvor der kan energioptimeres

En energikonsulent måler, registrerer og vurderer bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for boligens energiforbrug. Konsulenten bruger bl.a. disse informationer til at energimærke boligen. 

På baggrund af en energimærkning og vurdering af de forskellige byggetekniske forhold, kan energikonsulenten komme med forslag til, hvordan boligen kan optimeres, så energien i boligen udnyttes bedre og der kan spares penge på energiregnskabet. 

I Botjek har vi 54 energikonsulenter, som er godkendt til små ejendomme. Dertil er 22 af vores konsulenter også godkendt til store ejendomme. 

Konsulenterne er fordelt over hele landet, så vi kan hjælpe dig, uanset hvor du bor i Danmark. 
 

Vores konsulenters baggrund

 

Energikonsulenter kan have forskellig baggrund, men er ofte uddannede bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller har en anden byggeteknisk uddannelse. Dertil kommer selve den obligatoriske uddannelse.

I uddannelsen differentieres der mellem små og store ejendomme. Små ejendomme er enfamiliehuse og flerfamiliehuse op til 500 m², mens betegnelsen store ejendomme dækker over erhverv og større flerfamiliehuse. 

Energikonsulenterne i Botjek vedligeholder løbende deres færdigheder med bl.a. interne og eksterne kurser. Konsulenterne skal blandt andet på et genopfriskningskursus hos et erhvervsakademi hvert tredje år, hvor de skal bestå en eksamen for at vise, at de er opdaterede på de seneste beregningsregler. 
 

Kontakt en energikonsulent fra Botjek

 

Ønsker du at få besøg af en af vores dygtige og erfarne konsulenter for energioptimering af din bolig, så kontakt din nærmeste Botjek afdeling.