Brug for et eleftersyn?

Vores elektriker gennemgår din ejendom og du undgår overraskelser

 

Hvad er et eleftersyn?

 

Et eleftersyn er en visuel gennemgang af husets elinstallationer, hvor vi stikprøvevis åbner nogle af elinstallationerne for at se, hvad der er bagved. Ved et eleftersyn anvendes en systematisk metode, der skal afdække eventuelt ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationerne. Fejl, som på kortere eller længere sigt kan indebære en risiko.

 

Når du sælger din ejendom, er du ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Det ansvar kan du kun blive fritaget for, hvis du i forbindelse med et eleftersyn får udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport samt et tilbud på en ejerskifteforsikring. Begge rapporter og tilbud om ejerskifteforsikring skal foreligge inden køber afgiver et købstilbud og/eller skriver under på købsaftalen. Elinstallationsrapporten er gyldig i et år.

 

Eleftersyn kan udføres på følgende ejendomme

 

 • Enfamiliehuse. Ejendomme på bebygget grund, som i matriklen er anført som en del af et matrikelnummer eller med et eller flere sammenhørende matrikelnumre

 • Bygninger på lejet grund eller søterritoriet

 • Ideelle anparter af en ejendom

 • Sommerhuse

 • Ejerlejligheder med tilhørende fællesareal

 • Nedlagte landbrug

 • Køb af landbrugsejendomme, der er betinget af, at landbrugspligten ophæves i forbindelse med salget

 

Hvordan laves et eleftersyn?

 

Ved et eleftersyn skal ejendommen besigtiges. Ved gennemgangen af husets elinstallationer vil vores elektriker kontrollere følgende:

 • Eltavler

 • Foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere

 • Kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag

 • Kontrollere lavvolts- samt 230V spot installationer

 • Kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering

 • Kontrollere beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele (jording mm).


Hvert ulovligt forhold og funktionsfejl, der identificeres ved et eleftersyn, gives en karakter der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:


IB – Ingen bemærkninger
K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel
K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
UN – Bør undersøges nærmere

 

Høj karakter i forbindelse med et eleftersyn er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som vi giver og prisen på at få gjort elinstallationen lovlig og funktionsdygtig. Der kan være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget.

 

Ved afslutning på besigtigelsen gennemgår elektrikeren de fejl, han har fundet. Du er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål til både besigtigelse og elinstallationsrapport. Efter kundebesøget udarbejdes den endelige rapport.

 

Uden for huseftersynsordningen

 

Botjek tilbyder elteknisk gennemgang af ejendomstyper, som ikke er omfattet af eleftersynsordningen: Andelsboliger, udlejnings- og erhvervseejendomme og landbrug.

 

Gennemgang udføres som et eltjek. Efter besigtigelse udarbejdes en detaljeret rapport, som beskriver alle de fejl og mangler, der måtte være fundet. Dette giver sælger, køber og forsikringsselskab et billede af ejendommens elsikkerhedsmæssige tilstand. Se mere herom under Eltjek.

 

For landbrug har vi udviklet et helt særligt koncept for eleftersyn, som kan benyttes i forbindelse med blandt andet forsikringsvurderinger.

 

Få en pris på et eleftersyn af din ejendom

 

Hos Botjek har vi ingen listepriser, men udregner altid individuelle tilbud til vores kunder. Vi har valgt at gøre det sådan, fordi der ikke er to opgaver, som er ens. Når du kontakter din lokale Botjek afdeling, vil vores erfarne rådgivere spørge ind til din ejendom og dine behov og på baggrund heraf beregne en pris på et eleftersyn.

 

Læs mere om reglerne for eleftersyn på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her