Termografi

Termografi er en metode til at registrere temperaturen på en given overflade. Metoden tager udgangspunkt i, at alle overflader udsender en infrarøde stråling, der ikke kan opfattes af det menneskelige øje. Når strålingen ses igennem et termisk kamera skiller varme genstande og overflader sig ud mod køligere baggrunde. Med andre ord kan man med det blotte øje se overfladens temperatur.

 

Hvad kan termografi bruges til? 

 

Termografi er et godt værktøj til at undersøge en bygnings konstruktion og opdage f.eks. utætheder, opfugtning og kolde overflader. Termografi kan dokumentere tvivl om kuldebroer, manglende isolering samt fugt- og vandskader.

 

Elteknikere anvender termografi til forebyggelse: F.eks. at finde overophedede elledninger og -tavler. El-termografi forudsætter certificering af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

 

Forudsætninger for god bygningstermografi

 

Temperaturforskellen mellem inde og ude bør være under 10 ºC. Benyttes termografi til lokalisering af utætheder i bygninger, skal der være en trykforskel mellem ude og inde på mindst 5 Pa. For at tydeliggøre utætheder kan der anvendes Blower Door, som kan sikre en konstant luftstrøm gennem klimaskærmen på op til 50 Pa.

 

Indvendig termografi 

 

Skal konstruktionen undersøges for utætheder, træk og kuldebroer bør der forud for undersøgelsen etableres et passende undertryk f.eks. ved hjælp af en Blower Door. Kun ved undertryk kan luftstrømme og visse kuldebroer tydeliggøres.

 

Udvendig termografi

 

Udvendig termografi vil typisk ikke kunne afsløre utætheder, men kan anvendes til vurdering af kuldebroer og isoleringstilstand. Ved udvendig termografi skal man være særlig opmærksom på beplantning samt refleksioner fra sol og vinduer. Ved ventilerede konstruktioner kan det være vanskeligt at afgøre, hvilken isoleringstilstand bygningen har.


Kontakt din lokale Botjek afdeling for at få svar på dine spørgsmål eller et tilbud på de ydelser, du ønsker.